Systemy zielonych dachów zwiększą retencję wody w miastach

W ostatnim dwudziestoleciu wartość współczynnika spływu (Ψ) dla terenów zurbanizowanych wzrosła o około 40%. Woda opadowa, która nie jest zatrzymywana w miejscu opadu, jest najczęściej odprowadzana podziemnymi systemami kanalizacyjnymi do wód powierzchniowych, przez co często dochodzi do przeciążeń sieci kanalizacyjnych oraz występowania lokalnych podtopień, nawet wskutek pojawiania się niewielkich opadów. Poprawę tej sytuacji upatruje się w zastosowaniu zrównoważonych systemów zagospodarowania wód opadowych, do których zalicza się także dachy zielone.

Problemy związane z wydajnością systemów odprowadzania wody w polskich miastach przekładają się na kłopoty z zaopatrzeniem aglomeracji w wodę oraz wzrost kosztów pozyskania zasobów np. do podlewania roślinności lub systemów kanalizacji budynku. Co więcej, w przestrzeniach miejskich z roku na rok odnotowuje się coraz niższy poziom wód gruntowych, co wpływa znacząco na zmniejszenie powierzchni zielonych, redukujących efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła. Rozwiązaniem jest opóźnienie odpływu wody z obszarów miejskich przy jednoczesnym zwiększeniu powierzchni zdolnych tę wodę zmagazynować, co zapewniają systemy dachów zielonych.

Przekrój systemu dachu retencyjnego Nophadrain

 

Lekki i wydajny – system retencjonujący Nophadrain

Każde zastosowanie dachu zielonego wspomagające retencję wodną w miastach jest niezwykle cenne i wpływa znacząco na usprawnienie gospodarowania wodą opadową w przestrzeni urbanistycznej. Pomimo tego, że rozwiązanie to dopiero zyskuje popularność, architekci oraz inżynierowie już pracują nad zwiększeniem jego efektywności. Rezultatem tych działań są systemy retencyjne dla dachów zielonych, wyróżniające się niską wagą oraz zwiększonymi możliwościami zatrzymywania wody.

Budynek biurowy Rabobank w Heerlen, w którym zastosowano Systemy Nophadrain dla ekstensywnych zielonych dachów / Fot.: NOPHADRAIN

– Możliwości retencyjne dachu uzależnione są przede wszystkim od grubości warstw substratu oraz warstwy wegetacyjnej, czyli podłoża zapewniającego odpowiedni wzrost roślin oraz posiadającego zdolności gromadzenia wody. Aby zwiększyć potencjał retencyjny dachu, należałoby zastosować grubszą warstwę substratu, to jednak wiąże się ze znacznym obciążeniem konstrukcji nośnej budynku, a w przypadku budowy nowych obiektów – wzrostem ceny powstania inwestycji. System retencjonujący wodę opadową Nophadrain łączy niewielką masę oraz grubość konstrukcji z jej wysokim potencjałem retencyjnym. Oznacza to, że system o wadze zaledwie 92kg/m² i grubości wszystkich warstw 12,5 cm będzie w stanie zgromadzić 67l/m². Taka wydajność osiągana jest dzięki innowacyjnej budowie systemu, zawierającego zintegrowany drenaż ND 6+1V, dwie warstwy paneli retencyjnych Nophadrain WSM-50 oraz Nophadrain WSM-25, a także matę rozchodnikową Nophadrain Sedum. System jest łatwy w montażu oraz odpowiedni dla każdego typu dachu zielonego – wyjaśnia Agnieszka Łempińska z firmy Nophadrain.

Czym naprawdę jest system retencyjny?

W ofercie firm dostarczających technologie zielonych dachów, pojawiły się ostatnio systemy buforowe o specjalnych przestrzennych konstrukcjach, których zadaniem jest opóźnienie o kilkanaście – kilkadziesiąt minut, spływu wody z zielonego dachu.

Systemy te błędnie nazywane są systemami retencyjnymi. Należy pamiętać, że retencja wody to jej gromadzenie w jednym miejscu przez dłuższy okres czasu – kilka tygodni lub dłużej. Zgromadzona woda odprowadzana jest do atmosfery poprzez transpiracje roślin i parowanie. Dzięki temu, oprócz odciążenia systemów kanalizacyjnych, dach retencyjny w znacznym stopniu łagodzi efekt miejskiej wyspy ciepła. Należy pamiętać, że systemy opóźniające spływ wody są systemami buforowymi i nazywanie ich systemami retencyjnymi jest nadużyciem. System retencyjny o wyjątkowo wysokiej pojemności wodnej, jako jedyna w Polsce oferuje firma Nophadrain – mówi Agnieszka Łempińska.

Jak twierdzą przedstawiciele firmy w Polsce, cena jednego metra kwadratowego takiego dachu to około. 149 zł. Więcej na: nophadrain.nl/pl

Co ciekawe wrocławscy radni już w 2105 roku przyjęli uchwałę dotyczącą zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w ramach projektu intensyfikacji powstawania terenów zieleni w obrębie Miasta Wrocławia. Przepisy mają wejść w życie w 2021 roku.