Awers/rewers. Architekt Bohdan Lachert

Awers/rewers. Architekt Bohdan Lachert – otwarcie wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu

w czwartek 23 listopada 2017 roku o godzinie 18.00
w Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

Celem wystawy, zaplanowanej w związku z 30. rocznicą śmierci Bohdana Lacherta (1900–1987) oraz ogłoszeniem roku 2017 Rokiem Awangardy, jest prezentacja twórczości jednego z najwybitniejszych polskich architektów awangardowych, współtwórcy grupy modernistów „Praesens”, partnera Józefa Szanajcy w spółce architektonicznej „Lachert i Szanajca” – najlepiej rozpoznawalnego duetu w historii architektury nowoczesnej dwudziestolecia międzywojennego.


Zawarty w tytule wystawy „awers/rewers” odzwierciedla próbę uchwycenia jak najszerszego wymiaru artystycznych dokonań architekta, uwzględniającą w dużej mierze nieznane dotychczas projekty, koncepcje i opracowania studialne. Narrację poświęconą twórcy, który po śmierci Józefa Szanajcy w 1939 roku pozostał wierny artystycznym ideom tandemu, budują projekty i rysunki architektoniczne, w większości nigdy dotychczas nie eksponowane ani nie reprodukowane w literaturze przedmiotu, makiety i modele przestrzenne, prototypy i patenty mebli, opracowania graficzne książek, realizacje rzeźbiarskie, opisy architektoniczne o charakterze performatywnym, scenariusze wystaw i strategie wystawiennicze, poglądowe diagramy, fotomontaże i archiwalne fotografie oraz antologia tekstów o architekturze. Ich ekspozycja pozwoli rozszerzyć rozumienie roli architekta w XX wieku, a także ukazać proces budowania tożsamości artysty autonomicznego w twórczym dialogu z europejską awangardą.